Voorwaarden

Privacyreglement:Op onze zorgboerderij wordt er uiteraard rekening gehouden met de privacy van onze cliënten. Er worden niet zomaar gegevens verstrekt aan derden. De cliënt tekent een privacyreglement waarin deze aangeeft wat een derde zou mogen inzien van zijn of haar persoonlijke dossier (welke ook machtiging beeld en geluid bevat). Dit privacyreglement kan ten alle tijden worden ingezien of herzien.

Klachtenprocedure:Als u een klacht heeft gemeld, wordt deze genoteerd op een verbeterformulier en indien nodig wordt er een notitie gemaakt in de persoonlijke map van de cliënt. De klacht wordt afgehandeld samen met de cliënt. Ook kunt u de klacht indienen bij landbouw en Zorg waar de Vossenburght bij aangesloten is. Voor meer informatie kunt u terecht op www.landbouwenzorg.nl. Tevens werken we met een klachtencommissie bij Federatie Landbouw en Zorg. Indien nodig is er ook een vertrouwenspersoon aanwezig.

Financiële aspecten: Het tarief wat je moet betalen is afhankelijk of de facturering gaat via PGB of via ZIN. Mocht de betaling gaan via PGB dan gaat dit via een vast maandbedrag, afgesproken in een zorgovereenkomst. Mocht de betaling gaan via ZIN, dan is de hoogte afhankelijk van meerdere factoren, zoals welke gemeente het betreft en de toekenning van je indicatie beschikking. Bij welke vorm dan ook moet er een eigen bijdrage betaald worden aan het CAK. De eigen bijdrage is bij PGB lager dan bij ZIN. Voor overige diensten, zoals bijvoorbeeld vervoer, kunnen er aanvullende tarieven in rekening worden gebracht.  Er kan 24 uur van te voren worden afgemeld zonder kosten. Wordt dit later gedaan dan wordt dit wel gefactureerd.

Share by: