Het team

Het Team

De dagelijkse werkzaamheden en het begeleiden van de cliënten doen we uiteraard met een team. Iedereen met zijn eigen sterke eigenschappen. Als team onderling vormen we een hechte groep. Samen staan we sterk om elke deelnemer een zo plezierig mogelijk verblijf te geven. We spelen in op een ieder zijn behoeftes en spannen we ons in om elke deelnemer een mooie toekomst te geven, waarin wij iedereen zijn ontwikkeling proberen te stimuleren.

Het team bestaat uit:

De eigenaresse : Dit is Monique Pol. Zij is Z-verpleegkundige en BIG geregistreerd. Daarnaast heeft ze deel certificaten behaald in de psychiatrie. Z-verpleegkundige houdt in: zwakzinnigen, oftewel verstandelijk gehandicaptenzorg. Een verpleegkundige in de gehandicaptenzorg ondersteunt mensen met  lichte tot zware verstandelijke beperkingen. Mensen met een lichte beperking hebben minder intensieve begeleiding nodig en worden ondersteund door de verpleegkundige bij het vergroten van de zelfstandigheid en het aanleren van vaardigheden. Bij cliënten met een zwaardere verstandelijke handicap, wordt van de verpleegkundige geacht een meer begeleidende rol te spelen. Het is belangrijk dat een verpleegkundige zich in kan leven in de belevingswereld van de cliënt en dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van de cliënt. De bezigheden van de verpleegkundige verschillen dan ook per cliënt.

Orthopedagoog : Dit is Cris Ibes. Een orthopedagoog is een opvoedkundige die is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Vaak ,maar niet altijd, werkt een orthopedagoog met kinderen. Ook volwassenen kunnen kampen met problemen en stoornissen op het gebied van ontwikkeling en gedrag. De werkzaamheden van orthopedagogen vallen uiteen in drie categorieën: Diagnostisch onderzoek, ondersteuning van betrokkenen en overleg en deskundigheidsbevordering.

Toegepast Psycholoog: Een student toegepaste psychologie betreft Charlotte Beuving: Een afgestudeerde bachelor in de toegepaste psychologie is praktijkgericht opgeleid, dus met nadruk op het toepassen, begeleiden, coachen, trainen en adviseren. Door het afnemen van psychologische tests, door observatie en door een brede kennis van psychologische fenomenen en gedrag in het algemeen, kunnen bachelors in de toegepaste psychologie ook een diagnose stellen omtrent een persoon of sociale situaties, maar zij mogen geen officiële diagnose afgeven.

Administratief medewerker: Dit is Karin Caderius van Veen-Koster. Zij doet alle administratieve zaken die niet zorg gerelateerd zijn. Alle zaken omtrent HKZ neemt zij voor haar rekening. Ze zal meehelpen met de aanbestedingen. Daarnaast is ze notulist bij onze Raad van Toezicht. Tevens heeft Karin haar voltige diploma.

Creatief medewerker: Dit is Ingrid van der Wouw. Zij werkt samen met onze deelnemers aan creatieve ideeën. Tevens geeft ze naailes op de naaimachine. Andere activiteiten zijn kleuren, werken met stofjes, knippen, plakken, verven. Alles wat creatief is, is ze voor in.

Paardrij-instructrice: Claudia Geerts is onze paardrij-instructrice. Ze heeft ORUN en daarbij is ze verzorgende IG en heeft ook een certificaat voor begeleiden van mensen met een beperking.  Elke deelnemer die geïnteresseerd is om te leren paardrijden begeleid zij. Daarnaast kan ze meehelpen voor het leren van de theorie voor bijvoorbeeld het ruiterbewijs. Ook zaken omtrent de verzorging van paarden legt ze geduldig uit aan elke deelnemer. Tevens is Claudia bezig met een BBL-opleiding SAW 4.

Begeleiders: Dit zijn Emma Dijkstra, Jennifer von Rotz, Angela Kluter, Esmay van Klaveren, Sean Beijering en Laura Vos . Emma heeft een diploma SAW niveau 4 richting jeugdzorg. Jennifer heeft een diploma SAW 3 richting maatschappelijk zorg en is bezig met de BBL opleiding SAW 4 .  Angela heeft een diploma HBO SPH.  Esmay heeft een diploma SAW niveau 4 en is bezig met de opleiding HBO SPH. Sean en Laura zijn beide nog bezig met een opleiding SAW Niveau 4. In het Sociaal Agogisch Werk gaat het om mensen die begeleiding en/of hulp nodig hebben. Het is een zeer breed werkveld. De mensen met en voor wie je gaat werken – kinderen, jongeren, volwassenen en/of ouderen – komen uit verschillende milieus en culturen. Zij verwachten van jou steun, begrip en respect voor hun gevoelens bij het leren ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen. In dit werk ben je bezig met het begeleiden en stimuleren van anderen. Dat vraagt een groot inlevingsvermogen.

Melkveehouder: Henk Bijmolt is melkveehouder. Hij heeft zijn bedrijf opengesteld als dagbestedingslocatie. Zelf is Henk nu bezig met de opleiding SAW niveau 3. Daarnaast is Henk ook 3140 keurmeester.

Daarnaast bestaat het team mede elk jaar uit een aantal stagiaires.

Tevens hebben we nog een vrijwilliger. Dit betreft Ans Coumans. Ans Coumans houdt ervan om iedereen en de dieren te vertroetelen. Tevens helpt ze mee met de cliëntenraad.  

Elke medewerker, werkzaam bij de Vossenburght, is in het bezit van BHV, meldcode kindermishandeling en een Verklaring Omtrent Gedrag. Elk jaar wordt onze kennis bijgeschoold door het volgen van diverse cursussen, zoals bijvoorbeeld omgaan met jezelf en de ander, borderline persoonlijkheidsstoornis en inzicht in autisme.

Cliëntenraad: De zorgboerderij beschikt ook over een cliëntenraad. Deze vergadert eens per kwartaal en hier is geen personeel bij aanwezig. Elke deelnemer mag de vergadering bijwonen. Zaken die hier besproken worden gaan bijvoorbeeld over zaken die verbetert kunnen worden op de boerderij of het verzinnen van activiteiten. De plannen/verbeterpunten worden voorgedragen aan de eigenaresse van de zorgboerderij en gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen e.d.

Raad van Toezicht: Zorgboerderij de Vossenburght beschikt ook over een eigen Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon. Men neemt dikwijls aan dat hij tevens  een maatschappelijke toezichthoudend orgaan is. Bedoeld wordt dan dat de raad namens de eigenaren of oprichters van de rechtspersoon, dan wel namens de belanghebbenden of namens de samenleving dan wel namens de overheid, dan wel namens een combinatie van deze partijen toezicht uitoefent.

Share by: