Doelgroep

Doelgroep

De mensen die wij kunnen begeleiden op onze zorgboerderij en die we kunnen voorzien van de juiste passende zorg vallen in één van onderstaande doelgroepen:

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Mensen met een licht psychiatrische aandoening.
 • Mensen met een verslavingsproblematiek.
 • Jongeren uit het speciaal onderwijs.
 • Mensen met een Burn Out
 • Jongeren uit de reclassering

Uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep(en) te creëren die voor de cliënt passend is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen. Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, raden we aan bij een andere hulpverleningsinstantie aan te kloppen. Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

 • Cliënten zonder CIZ indicatie of een beschermd wonen indicatie worden bij ons niet geaccepteerd voor de woonvoorziening
 • We nemen geen cliënten aan die gewelddadig zijn naar anderen en/of dieren
 • Cliënten met een ernstige somatische/lichamelijke beperking (rolstoel afhankelijk)
 • Doven
 • Blinden
 • Cliënten met storend gedrag voor de omgeving dat het groepsproces verstoord wordt, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet beïnvloedbaar
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist
 • Cliënten die ernstig psychotisch zijn
Share by: